Sterrenwacht

In 2013 bestaat het Dr. A.F. Philips Observatorium (de Sterrenwacht) aan de Alberdingk Thijmlaan in Eindhoven 75 jaar. Het is in 1938 door Anton Philips geschonken aan de Eindhovense bevolking. Hij wilde hiermee laten zien dat de wereld veel groter is dan de eigen omgeving en dat ‘over de grenzen kijken’ heel belangrijk is voor een succesvolle ontwikkeling. Ter gelegenheid van 75 jaar Sterrenwacht, opende op zondag 8 september 2013 Ruimtewandelen in het Park, een bijzondere augmented reality route.

sterrenwacht-001

sterrenwacht-002

Geschiedenis
Op 5 Februari 1935 werd de EWSK opgericht. Toen bestond zij voornamelijk uit Philips-werknemers. Door een gulle schenking van Dr. A.F. Philips werd het mogelijk een sterrenwacht te bouwen. Dit werd de Dr. A. F. Philips Sterrenwacht.
Het sterrenwachtgebouw is in opdracht van Philips ontworpen door Ir Louis Kalff. De gemeente Eindhoven verleende haar medewerking door het beschikbaar stellen van een toentertijd zeer gunstige (donkere) plaats in het stadswandelpark. Op 28 November 1936 plaatste Prins Bernard, in bijzijn van toenmalig Prinses Juliana, de eerste steen voor de bouw van het observatorium.
Op 8 Januari 1938 werd de sterrenwacht officieel geopend door de toenmalige minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap Prof. Dr. J. R. Slotemaker de Bruine. En al snel werden er ook voordrachten georganiseerd die onder andere gegeven werden door grootheden uit de sterrenkunde zoals Prof. Oort en Prof Dr. Hertzsprung.

Op bezoek bij de sterrenwacht
De Dr. A. F. Philips Sterrenwacht is op een groot aantal dagen open voor iedereen. De data en tijden vind je in de agenda. Daarnaast is er voor groepen de mogelijkheid een afspraak te maken voor een groepsrondleiding. www.sterrenwachteindhoven.nl
Beneden in de sterrenwacht is een projectieruimte voor presentaties. Verspreid over het gebouw zijn er poster presentaties en opstellingen te zien, zoals de slinger van Foucault, diverse schaal modellen en nog veel meer. Op de bovenste verdieping staat onze telescoop. Bij geschikte weersomstandigheden kunnen bezoekers hier zelf een kijkje door nemen. Door de kijker kan o.a. gekeken worden naar planeten, nevels, de maan. Via een zonnefilter kan overdag ook veilig naar onze Zon worden gekeken. Daarnaast is er een speciale zonnetelescoop waarmee structuren op en rond de Zon zichtbaar worden die met een normale kijker verborgen blijven.